Prywatność

Uwagi ogólne Spółka
WELTEC BIOPOWER GmbH stale weryfikuje i aktualizuje informacje publikowane na swoich stronach internetowych. Pomimo zachowania wszelkiej staranności mogły jednak wystąpić zmiany danych, wobec czego nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności czy gwarancji za aktualność, poprawność oraz kompletność udostępnionych informacji. Stąd też spółka WELTEC BIOPOWER GmbH nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem powyższych treści. To samo odnosi się do wszystkich innych stron internetowych, do których zamieszczone zostały odsyłacze w postaci hiperlinków. Spółka WELTEC BIOPOWER GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, na które użytkownik dotrze korzystając z tego typu łączy. Ponadto spółka WELTEC BIOPOWER GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień w treści udostępnianych informacji.

Zarówno treść, jak i struktura stron internetowych spółki WELTEC BIOPOWER GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji czy danych, a zwłaszcza wykorzystanie tekstów i ich fragmentów czy też materiałów ilustracyjnych wymaga uprzedniej zgody spółki WELTEC BIOPOWER GmbH.

Ochrona danych
Operatorzy stron traktują bardzo poważnie kwestię ochrony Twoich danych osobowych, z którymi obchodzimy się poufnie, a także zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych oraz z treścią niniejszego oświadczenia. Co do zasady, korzystanie z treści zamieszczanych na naszej witrynie internetowej jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach pobierane są tego rodzaju dane (np. imię i nazwisko, adres do korespondencji czy adresy e-mail), odbywa się to w miarę możności zawsze na zasadzie dobrowolności. Takie dane nie są przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. w ramach komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Nie istnieje możliwość pełnej ochrony danych przed uzyskaniem do nich dostępu przez osoby trzecie.

Pliki cookie
Część stron internetowych stosuje tzw. pliki cookie. Pliki te nie wyrządzają żadnych szkód w Twoim komputerze, ani też nie zawierają wirusów. Służą one do tego, by uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczną. Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe, które zostają umiejscowione w Twoim komputerze i zapisane w pamięci przeglądarki internetowej. Większość ze stosowanych przez nas plików cookie posiada charakter „sesyjny“, co oznacza, że są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Natomiast inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia dopóty, dopóki ich nie usuniesz. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnych odwiedzin. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Cię o umieszczaniu plików cookie, co pozwoli Ci zezwalać na ich umieszczanie tylko w pojedynczych przypadkach, odmowę ich akceptacji w konkretnych przypadkach lub generalnie, a także aktywowanie opcji automatycznego usuwania plików cookie podczas zamknięcia przeglądarki. Dezaktywowanie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności niniejszej witryny internetowej.

Formularz kontaktowy
Jeżeli skierujesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas informacje w nim zawarte, w tym także podane w nim przez Ciebie dane kontaktowe zostaną zapisane w naszej bazie danych celem realizacji zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Danych tych nie udostępnimy osobom trzecim bez Twojej zgody.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa używa funkcji oferowanych przez serwis Google Analytics, którego dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Serwis Google Analytics stosuje tzw. "pliki cookie". Są to pliki tekstowe zapisywane w pamięci Twojego komputera, które umożliwiają przeprowadzenie analizy parametrów korzystania przez Ciebie z witryny. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z niniejszej witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA, gdzie zostają zapisane w bazie danych. Więcej informacji o zasadach postępowania z danymi użytkowników przez serwis Google Analytics znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych opublikowanym przez firmę Google na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de


Wtyczka do przeglądarki
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie dokonując odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki, jednakże pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł skorzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji dostępnych na niniejszej witrynie internetowej. Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony (w tym Twojego adresu IP), a także ich przetwarzaniu przez firmę Google ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następujących linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Odmowa rejestracji danych
Możesz zapobiec rejestrowaniu swoich danych przez serwis Google Analytics klikając na link Google Analytics deaktivieren. Zostanie wówczas umieszczony plik cookie typu "opt out", który zapobiegnie rejestrowaniu Twoich danych w trakcie przyszłych odwiedzin na niniejszej witrynie.

Przetwarzanie danych dotyczących zleceń
Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zleceń i wdrażamy w pełnym zakresie surowe wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych w części dotyczącej korzystania z serwisu Google Analytics.

Anonimizacja adresu IP
Używamy na niniejszej witrynie funkcji "Aktywizacja anonimizacji adresu IP", co powoduje uprzednie skrócenie Twojego adresu IP przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej czy innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer firmy Google w USA, gdzie zostaje skrócony. Działając na zlecenie operatora niniejszej witryny firma Google będzie wykorzystywała te informacje w celu analizy parametrów korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych na witrynie, sporządzania raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz dostarczania jej operatorowi dalszych usług związanych z wykorzystaniem witryny i użytkowaniem Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest przez firmę Google kojarzony z innymi danymi.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z serwisu Twitter
Z naszymi stronami zintegrowane są funkcje serwisu Twitter oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z serwisu Twitter i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są kojarzone z Twoim kontem na serwisie Twitter i podawane do wiadomości innych użytkowników. W trakcie tego procesu następuje też transmisja danych do bazy danych firmy Twitter. Pragniemy zwrócić uwagę, że my jako oferent stron nie jesteśmy powiadamiani o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez firmę Twitter. Dalsze informacje na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych opublikowanym przez firmę Twitter na stronie http://twitter.com/privacy. Swoje ustawienia ochrony danych na serwisie Twitter możesz zmienić w ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settings.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z serwisu LinkedIn
Nasza witryna używa funkcji serwisu LinkedIn, którego dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym wywołaniu którejkolwiek z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, następuje utworzenie połączenia z serwerami LinkedIn, a LinkedIn zostaje poinformowany o tym, że odwiedziłeś nasze strony internetowe używając swojego adresu IP. Jeżeli klikniesz przycisk "Recommend" serwisu LinkedIn i będziesz zalogowany na swoim koncie w LinkedIn, serwis LinkedIn będzie miał możliwość przyporządkowania Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej do Twojej osoby i Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że my jako oferent stron nie jesteśmy powiadamiani o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez LinkedIn. Dalsze informacje na ten temat znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych opublikowanym przez serwis LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z serwisu YouTube
Nasza witryna używa wtyczek strony YouTube prowadzonej przez firmę Google. Operatorem stron jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę serwisu YouTube, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie serwisu YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie swojego zachowania w sieci do swojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta YouTube. Dalsze informacje o zasadach postępowania z danymi użytkowników przez serwis YouTube znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych opublikowanym przez YouTube na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Kodowanie SSL
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony procesu transmisji poufnych danych, na przykład zapytań, które kierujesz do nas jako operatora strony, niniejsza strona stosuje kodowanie SSL. Połączenia zakodowane rozpoznasz po tym, że w pasku adresu przeglądarki zamiast "http://" pojawi się "https://", a także po symbolu kłódki widniejącym w pasku przeglądarki. W przypadku aktywowania funkcji kodowania SSL osoby trzecie nie mają możliwości czytania danych, które nam przekazujesz.

Otrzymywanie informacji, usuwanie i blokowanie danych
Masz w każdej chwili prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a także prawo do korygowania, zablokowania lub usunięcia takich danych. Zarówno w tej kwestii, jak i odnośnie dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się w każdej chwili zwrócić do nas używając adresu podanego w danych teleadresowych.

Odmowa otrzymywania reklam w formie wiadomości e-mail
Niniejszym oświadczamy, że nie zgadzamy się na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku podania danych teleadresowych do przesyłania niezamówionych reklam czy materiałów informacyjnych. Operatorzy poszczególnych stron zastrzegają sobie kategorycznie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład w postaci spamu.

Oświadczenia o prywatności

WELTEC BIOPOWER GmbH

WELTEC BIOPOWER Produktion Barleben GmbH

WELTEC Energie GmbH

WELTEC Holding GmbH

WELTEC Produktion Arneburg GmbH

WELTEC Produktion Barsikow GmbH

WELTEC Produktion Ebsdorfergrund GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 1 GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 2 GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 3 GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 4 GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 5 GmbH

WELTEC Produktion Falkenhagen 6 GmbH

WELTEC Produktion Jüterbog GmbH

WELTEC Produktion Könnern Süd GmbH

WELTEC Produktion Südergellersen GmbH

WELTEC Produktion Wärme GmbH

WELTEC Produktion Wollup GmbH

WELTEC Produktion Service GmbH

WELTEC Produktion Service und Betriebsgesellschaft mbH

Back to top of page