Referencje

Począwszy od roku 2001 firma WELTEC BIOPOWER zbudowała ponad 350 instalacji na terenie ponad 25 krajów położonych na pięciu kontynentach. Na mapie znajdziesz wybór lokalizacji, w których znajdują się nasze instalacje. Prosimy o zrozumienie faktu, iż zamieszczone linki odnoszą się nie do bezpośredniej lokalizacji, lecz tyko do miejscowości, w której dana instalacja jest usytuowana, oraz że podana lista stanowi jedynie wybór naszych instalacji. Jeśli chciałbyś uzyskać dalsze informacje na temat poszczególnych instalacji, prosimy o kontakt.

Szczegółowych informacji dotyczących niektórych z lokalizacji dowiesz się w punkcie menu 'Karty referencji'.

Back to top of page