WELTEC BIOPOWER - Biogazownie ze stali szlachetnej

Od momentu powstania w 2001 roku koncern WELTEC z Vechty (Niemcy) stał się jednym z wiodących na świecie specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń do uzdatniania biogazu i biometanu. Zastosowana metodologia, sposób planowania i budowy instalacji energetycznych, stała i czasowa eksploatacja instalacji, całodobowy serwis oraz koncepcje zrównoważonego wykorzystania strumieni produkcji obejmują cały łańcuch wartości biogazu.

MoreNews

Back to top of page