Twoje branże to nasze specjalizacje

Ty masz surowce

Ilość surowców jest ograniczona w skali globalnej, co zmusza nas do obchodzenia się z nimi ostrożnie i ekonomicznie. Dlatego też uważamy, że pozyskiwanie energii z substancji organicznych jest jednym z najważniejszych zadań przyszłości. Wiele substancji stanowiących zawartość pojemnika na odpady organiczne, a także pozostałości poprodukcyjne przemysłu spożywczego, osady ściekowe czy surowce odnawialne takie jak gnojówka czy obornik mogą służyć wytwarzaniu energii, zaś różnorodność możliwości stawia wysokie wymagania w zakresie technologicznej realizacji.

My mamy technologię

Setki biogazowni zbudowanych na całym świecie świadczą o tym, że już od wielu lat pomyślnie stawiamy czoła tym wyzwaniom. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz posiadaniu rozległej wiedzy realizujemy najważniejsze elementy łańcucha tworzenia wartości, od fazy projektowania poprzez wsparcie w zakresie finansowania aż po wykonanie budowy biogazowni. Niezależnie od lokalizacji wszystkie instalacje "made by WELTEC” mają jedną cechę wspólną – posiadają długi okres użytkowania oraz są wydajne.

Nasze specjalizacje:

Powrót do góry strony