Jak można wykorzystać biogaz?

Biogaz ma wszechstronne zastosowanie, a dzięki licznym możliwościom wykorzystania stanowi jedyne odnawialne, a zarazem elastyczne źródło energii.

 

Powstaje albo w wyniku spalania biogazu w elektrociepłowniach blokowych, albo w wyniku wykorzystania poddanego obróbce biogazu – biometanu. Biometan jest wszędzie dostępny za pośrednictwem sieci gazu ziemnego.

 

Przy produkcji prądu w elektrociepłowni blokowej wytwarza się ciepło. Ciepło to można wykorzystać do ogrzewania budynków, basenów lub do suszenia drewna. Inteligentna koncepcja wykorzystania ciepła zdecydowanie poprawia efektywność biogazowni.

 

Biogaz można różnymi metodami oczyszczać z niepożądanych składników i pod nazwą biometan lub biogaz ziemny wprowadzać do sieci gazu ziemnego.

 

Biometan jako paliwo charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem redukcji emisji dwutlenku węgla Domieszka biometanu w gazie ziemnym znacznie obniża emisję dwutlenku węgla w porównaniu z benzyną. Biometan wyprodukowany z hektara kukurydzy umożliwia przejechanie samochodem ok. 60 000 km.

Back to top of page