Jak działa biogazownia?

1. W biogazowniach jako substratów używa się organicznych materiałów wsadowych, takich jak odpady spożywcze, tłuszcze lub osad ściekowy.
2. Surowce roślinne, np. kukurydza, buraki lub trawa, służą za pokarm zarówno zwierzętom – krowom i świniom – jak i mikroorganizmom w biogazowniach.
3. Do produkcji biogazu wykorzystuje się również gnojowicę i obornik.
4. W fermentorze o temperaturze ok. 38-40°C pozbawione światła i tlenu substraty są rozkładane przez mikroorganizmy. Produktem końcowym fermentacji jest biogaz z metanem jako głównym składnikiem. Biogaz zawiera także żrący siarkowodór. Fermentor ze stali szlachetnej ma przede wszystkim tę zaletę, że jest odporny na działanie siarkowodoru i można z niego korzystać przez dziesięciolecia. Ponadto umożliwia on eksploatację biogazowni w termofilnym zakresie temperatur (do 56°C).
5. Przefermentowany substrat przepompowuje się do magazynu resztek pofermentacyjnych, skąd jest pobierany do dalszego wykorzystania.
6. Resztki można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz. Zaleta: gnojowica biogazowa charakteryzuje się mniejszą lepkością i szybciej wnika w podłoże. Poza tym resztki pofermentacyjne mają często większą wartość nawozową i odznaczają się mniej intensywnym zapachem.
7. W grę wchodzi także suszenie i późniejsze wykorzystanie w postaci nawozu suchego.
8. Powstający biogaz jest magazynowany w dachu zbiornika
9. i spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia prądu i ciepła.
10. Prąd jest przesyłany bezpośrednio do sieci elektrycznej.
11. Powstałe ciepło można wykorzystać do ogrzewania budynków lub suszenia drewna bądź plonów.

Back to top of page