Co to jest biogaz?

W warunkach beztlenowych i przy braku dostępu światła bakterie rozkładają substancje organiczne, wytwarzając biogaz. Proces ten zachodzi wszędzie na świecie, np. na dnie mórz, w gnojownikach i kompostownikach. Jednak aby umożliwić sensowne i efektywne wykorzystanie biogazu, procesem jego produkcji należy sterować. Dlatego w biogazowniach stosuje się specjalne substraty, aby wytworzony w sposób kontrolowany gaz można było wykorzystywać do celów energetycznych.

Biogaz składa się głównie z metanu (50-75%) i dwutlenku węgla (25-50%). Zwłaszcza zawartość metanu stanowi istotny wskaźnik. Im wyższa zawartość metanu, tym większa wartość energetyczna biogazu.

Energetyczne wykorzystanie biogazu polega na spalaniu metanu. Metr sześcienny (m³) biogazu o zawartości metanu 60% ma wartość energetyczną ok. sześciu kilowatogodzin (kWh). Odpowiada to w przybliżeniu 0,6 l oleju opałowego.

 

Back to top of page