Dlaczego biogaz?

Biogaz ma różnorodne możliwości zastosowania, a ponadto jest produktem, który daje się magazynować. Pod tym względem ma wyraźną przewagę nad innymi źródłami energii regeneracyjnej. Ponadto biogazownie produkują energię w sposób ciągły, niezależnie od słońca, wiatru i wody.

Zalety biogazu:

  1. Biogaz zabezpiecza naszą produkcję energii
  2. Biogaz dostarcza nie tylko prąd, lecz także ciepło
  3. Biogaz zastępuje gaz ziemny
  4. Biogaz można stosować jako paliwo
  5. Biogaz jest dobry dla naszego klimatu i redukuje emisję dwutlenku węgla
  6. Resztki organiczne są sensownie zagospodarowywane, a nie tylko utylizowane
  7. Gnojowica biogazowa może zastąpić nawozy mineralne
  8. Biogazownie są wykorzystywane przez przemysł i rolnictwo
  9. Biogaz rozwija gospodarczo tereny rolnicze i stwarza miejsca pracy

 

 

Back to top of page